Baltcom ziemas loterija

Preču loterijas “Baltcom ziemas loterija” noteikumi

Loterijas atļaujas numurs:

5464

Loterijas organizators:

SIA “Baltcom”, reģistrācijas Nr. 40003005264, juridiskā adrese Maskavas  iela 322, Rīga, LV-1063

Loterijas norises teritorija:

Latvijas Republika.

Loterijas norises laiks:

Loterijas norises laiks ir no 28.11.2018. līdz 11.01.2019.

Balva:

LG OLED65B8PLA 65″ (165cm) TV televizors 1 gabals.
Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 2132.26.

Piedalīšanās noteikumi:

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam nepieciešams pieslēgt 1 no šiem komplektiem:  “Interaktīvā televīzija + internets”, “Digitālā televīzija + internets”, “Interaktīvā televīzija + internets + telefons” vai  “Digitālā televīzija + internets + telefons”.
Izvēlētais komplekts jāpieslēdz laika posmā no 2018. gada 28. novembra līdz 2019. gada 6. janvārim un pieteiktais pieslēgums jāaktivizē līdz 2019. gada 9. janvārim.
Loterijā piedalās jaunie klienti- fiziskas personas, kas pieteikušies Baltcom pakalpojumam akcijas periodā.
Dalībnieks, pēc pakalpojuma aktivizēšanas tiek piereģistrēts dalībai loterijā.

Loterijā laimējušo personu noteikšana:

Loterijas izloze notiks SIA “Baltcom” telpās, Maskavas  iela 322, Rīga, 11. janvārī, plkst. 11:00. No visām saņemtajām reģistrācijām, pēc nejaušības principa izlozē tiks izlozēts laimētājs.

Loterijā laimējušo personu izsludināšana:

Laimētājs tiks paziņots uzreiz pēc loterijas izlozes beigām. Laimētāja vārds būs nopublicēts interneta vietnē www.baltcom.lv un SIA “Baltcom” sociālā tīkla profilā facebook.com/baltcom/ ne vēlāk kā 2019. gada 11.janvārī. Laimētājam tiks nosūtīts e-pasts, ka arī ar viņu sazināsies personīgi zvanot uz reģistrēšanas laikā noradīto telefona numuru.

Laimesta saņemšana:

Lai saņemtu laimestu laimētājam ir jāierodas uz SIA “Baltcom” telpām, Maskavas ielā 322, Rīgā līdz 2019. gada 10. februārim ieskaitot, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu. Balvas saņemšana nav saistīta ar nekādām papildus izmaksām.
Balvas pēc 2019. gada 10. februāra vairs netiks izsniegtas.
Balvas netiks izmaksātas naudā vai sūtītas pa pastu.
Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2019. gada 10. februārim paliek SIA “Baltcom” īpašumā.

Pretenzijas un to izskatīšana:

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 5. martam, iesniedzot SIA “Baltcom”, reģistrācijas Nr. 40003005264, juridiskā adrese Maskavas  iela 322, Rīga, LV-1063 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

Dalības aizliegums:

Loterijā nedrīkst piedalīties kompānijas SIA “Baltcom” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek loterijas organizētāja SIA “Baltcom” īpašumā.