Komersantam, kurš vēlas iegūt piekļuvi SIA Baltcom kabeļu kanalizācijai, ir jāsazinās ar speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected], norādot:

  1. Kabeļu kanalizācijas posma, kurā pieteicējs lūdz iespēju izmantot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, koordinātas;
  2. Kabeļu kanalizācijas posma punktos plānotos tehniskos risinājumus savas trases posma turpinājumam;
  3. Plānotā kabeļa marku un diametru ierīkošanai Baltcom kabeļu kanalizācijā;
  4. Plānotā kabeļa uzmavu skaitu ierīkošanai Baltcom kabeļu kanalizācijā, uzmavu marku un plānotā novietojuma vietu;
  5. Vēlamo piekļuves kabeļu kanalizācijai sākuma datumu;
  6. Citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu.

Ja Baltcom var nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tad tiek slēgta savstarpēja vienošanās, nosakot tarifus (tarifu apjoms katrā gadījumā tiek noteikts individuāli) un citus komercnoteikumus.
Baltcom kabeļu kanalizācija (diametrs 100 mm) ar ievilkšanas tehnoloģiju, iespēja ievilkt vēl vienu kabeli.

Baltcom kabeļu kanalizācija >>>
Baltcom kanalizācijas nomas tarifi >>>