Inženiertopogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu izskatīšana un saskaņošana notiek elektroniski. Sīkāka informācija šeit.

Tehnisko noteikumu pieteikšana un izsniegšana notiek elektroniski.

Tehnisko projektu/skiču/shēmu (būvniecības dokumentācija) izskatīšana notiek elektroniski. Būvniecības dokumentācijas saskaņošana notiek tikai pēc elektroniski saņemto materiālu izskatīšanas un uzaicinājumā nosūtīšanas.

Rakšanas/būvdarbu atļaujas pieteikšana un izsniegšana notiek elektroniski.

Atzinuma par objektu gatavību ekspluatācijā pieteikšana un izsniegšana notiek elektroniski.

Rasējumi .dwg formātā (plāni vienotā koordinātu sistēmā), teksti un attēli .doc/docx vai .pdf formātā formātā jāsūta uz e-pastu: network@baltcom.lv. Maksimālais apjoms 20Mb. Atbilde tiek izsūtīta elektroniski uz materiālu nosūtīšanas e-pastu.

Būvniecības dokumentācijas saskaņošana notiek klātbūtnē SIA Baltcom tīklu nodaļā:

Adrese: Maskavas iela 322, 4. stāvs, 405. telpā, 204.kab., Rīga

Pieņemšanas laiks otrdienās: 9:00 – 12:00, ceturdienās: 13:00 – 16:45

Ja rodas jautājumi, tālrunis: +371 67031093, darba dienās no 9:00 līdz 17:00