Inženiertopogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu izskatīšana un saskaņošana notiek elektroniski. Tehniskos projektu/skiču/shēmu izskatīšana notiek elektroniski. Tehnisko noteikumu pieteikšana un saņemšana notiek elektroniski. Rakšanas/būvdarbu atļaujas pieteikšana un saņemšana notiek elektroniski.

Materiālus DWG formātā, LKS-92 koordinātu sistēmā  sūtīt uz e-pastu: network@baltcom.lv. Atbilde tiek izsūtīta elektroniski uz materiālu nosūtīšanas e-pastu.

Sīkāka informācija šeit

Saskaņošana notiek tikai pēc elektroniski saņemto materiālu izskatīšanas.

Tehnisko projektu/skiču/shēmu izskatīšana notiek elektroniski.

Tehnisko projektu/skiču/shēmu saskaņošana notiek klātbūtnē SIA Baltcom tīklu nodaļā:

Adrese: Maskavas iela 322, 4. stāvs, 405. telpā, 204.kab., Rīga

Tālrunis:+371 67031093

Darba laiks:  II: 9.00 – 12.00, IV: 13.00 – 16.45