Būvniecības procesu dokumentācijas izskatīšana un saskaņošana notiek elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Inženiertopogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu izskatīšana un saskaņošana (sīkāka informācija), rakšanas un būvdarbu atļaujas pieteikšana un izsniegšana notiek elektroniski, sūtot pieteikumu uz [email protected].

Pieteikuma formas:

Tehnisko noteikumu izsniegšanas pieteikums >>>;

Darbu veikšanas atļauja inženierkomunikāciju aizsardzības zonā >>>;

Atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā >>>.

Svarīgi: Izskatīšanai tiek pieņemti tikai elektroniski parakstīti pieteikumi eDOC formātā.

 

Ja jums rodas jautājumi, lūdzam zvanīt 67031093, darba dienās no 9:00 līdz 17:00.