Руководство по поиску телеканалов на телевизоре

1. LG televizori
2. Philips televizori
3. Samsung televizori
4. Sony televizori
5. Panasonic televizori
6. Akai televizori

1. LG televizori

 1. Nospiežam uz pults pogu «Menu» vai «Settings» un izvēlamies sadaļu «Iestātījumi».
 2. Automatiskā meklēšana.
 3. Ievadiet PIN 0000 (ja TV to pieprasa).
 4. Izvēlamies avotu «Antena».
 5. Apstiprinām izvēli.
 6. Spiežam «Izpildīt». Televizors pats atradīs visus kanālus sākumā ciparu formātā, pēc tam analogajā.

2. Philips televizori

 1. Nospiežam uz pults pogu ar mājas attēlu, lai nokļūtu Menu.
 2. Izvēlamies «Konfigurācija».
 3. Tālāk izvēlamies «Uzstādīšana».
 4. Norādām «Kanālu iestatīšana».
 5. «Automātiskā iestatīšana».
 6. Izvēlamies avotu – Antena vai Ēters.
 7. Nospiežam «Sākt».

3. Samsung televizori

 1. Nospiežam uz pults pogu «Menu» vai «Settings» un izvēlamies sadaļu «Antena».
 2. Automātiskā meklēšana.
 3. Izvēlamies avotu «Antena».
 4. Atzīmējam meklēt Ciparu kanālus.
 5. Nospiežam «Sākt».

4. Sony televizori

 1. Nospiediet pogu «HOME» un izmantojot pogas / , izvēlieties «Iestatījumi».
 2. Ar pogām / izvēlieties «Digitālo kanālu iestatīšanu».
 3. Izvēlieties ar pogām / «Automeklēšana».
 4. Lai uzstādītu visus pieejamos digitālos kanālus, sekojiet norādēm uz ekrāna.

5. Panasonic televizori

 1. Nospiediet pogu «Menu».
 2. Izvēlieties sadaļu «Uzstādījumi».
 3. Tālāk izvēlieties «Automeklēšana» un nospiediet pogu «OK».
 4. Izvēlamies avotu «Antena».
 5. Uz ekrāna tiks izvadīts paziņojums par esošo kanālu dzēšanu, spiediet «OK».
 6. Pēc digitālo kanālu meklēšanas beigām automātiski būtu jāpazūd «Menu» izvēlnes logam un jāieslēdzas kanālu saraksta pirmajam kanālam.

6. Akai televizori

 1. Nospiediet pogu “Menu».
 2. Izvēieties sadaļu “Iestatīšana».
 3. Tālāk izvēlieties “Kanālu iestatīšana».
 4. Automātiskā meklēšana.
 5. Izvēlamies avotu «Antena».