Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Amiko)

Amiko dekodera modelim, veicot kanālu meklēšanu, vispirms jāizdzēš vecais kanālu saraksts. Tas izdarāms “Sistēma > Rūpnīcas iestatījumi > Dzēst visus kanālus“. Tad no jauna vajag ieslēgt kanālu automeklēšanu, izvēloties “Virszemes ētera uzstādīšana“. Pēc tam jānospiež sarkanā poga pults apakšā, lai sāktos kanālu skanēšana.

Precīzāku aprakstu ar bildēm var redzēt zemāk:

  1. Uz dekodera pults jānospiež poga “Menu“;
  2. Tad jāizvēlas sadaļa “Sistēma“:

  3. Tad “Rūpnīcas iestatījumi“:

  4. Tad “Dzēst visus kanālus“:

  5. Jāapstiprina izvēle:

  6. Tad atkal ar pogu “Menu” jāatgriežas uz galveno izvēli un jāizvēlas “Instalācija“:

  7. Tad “Virszemes ētera uzstādīšana“:

  8. Tad jānospiež sarkanā poga pults apakšā, lai sāktos kanālu skanēšana (“Reģions” un “Uztvērēja barošana” sadaļas paliek nemainīgas):

  9. Pēc meklēšanas beigām jānospiež poga “Exit“, lai varētu skatīties kanālus.