Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Global TEQ / GTR 300CX)

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [◀︎],[▶︎], [▲],[▼].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] ➜ Sistēmas uzstādījumi – spiežam [OK] ➜ Rūpnīcas uzstādījumi – spiežam [OK] ➜ Parole – 0000 – spiežam [OK] ➜ Valoda – latviešu – spiežam [OK] ➜ Programmu izvēle – spiežam [OK] ➜ Automeklēšana – spiežam [OK] ➜ parādās TV un Radio saraksts ➜ progress jāsagaida līdz 100% (parādās informācija “Notiek saglabāšana, lūdzu, gaidiet”) ➜ pazūd informācija, jāveic uztvērēja restarts ar ON/OFF slēdzi (atrodas uz uztvērēja aizmugurējā paneļa).

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] ➜ Lietotāja iestatījumi – spiežam [OK] ➜ Pulksteņa uzstādījumi – spiežam [OK] ➜ *Tekošais laiks – NAV jāmaina!!! ➜ Laika zonas iestatījums – GMT +02:00 (mainīt ar bultiņu pa labi) ➜ [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu.