Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Kaon)

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [◀︎],[▶︎], [▲],[▼].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] ➜ Automātiskā meklēšana – spiežam [OK] ➜ Parole – 0000 ➜ Meklēšanas tips – visi – spiežam [OK] ➜ parādās kanālu saraksts ➜ progress jāsagaida līdz 100% – parādās uzraksts “Meklēšana pabeigta” – spiežam [OK] ➜ spiežam [OK], lai izietu uz MENU ➜ [EXIT], lai izietu uz skatšanās režīmu.

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] ➜ Sistēmas uzstādījumi – spiežam [OK] ➜ Parole – 0000 ➜ Lokālais laiks – spiežam [OK].