Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (VT 3200 CNX)

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [◀︎],[▶︎], [▲],[▼].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] ➜ Uzstādīšana – spiežam [OK] ➜ Meklēt kanālus – spiežam [OK] ➜ Meklēšanas tips – automātski ➜ Indekss – 6 ➜ Aktīvā antena – NĒ ➜ Pāriet uz “Sākt meklēšanu” – spiežam [OK] ➜ parādās kanālu saraksts ➜ progress jāsagaida līdz 100% – parādās uzraksts „Nospiediet OK” – spiežam [OK] ➜ [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu.

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] ➜ Taimera funkcija – spiežam [OK] ➜ Vietējā laika uzstādīšana – spiežam [OK] ➜ GMT lietošana – JĀ ➜ Vasaras laiks – izslēgts ➜ [EXIT], lai izietu uz skatšanās režīmu.