Piedāvājumi jaunajiem klientiem

Jaunā interaktīvā televīzija
ar optisko internetu

Piedāvājums aktuāls visu laiku

12
00 mēnesī
Pirmos 6 mēnešus
18
90 mēnesī
Pēc 6 mēnešiem
Uzzināt vairāk

Digitālā televīzija
un ātrs internets

Piedāvājums aktuāls visu laiku

10
50 mēnesī
Pirmos 6 mēnešus
16
40 mēnesī
Pēc 6 mēnešiem
Uzzināt vairāk

Ātrs un stabils
optiskais internets

Piedāvājums aktuāls visu laiku

9
00 mēnesī
Pirmos 6 mēnešus
13
90 mēnesī
Pēc 6 mēnešiem
Uzzināt vairāk