Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Edision)

Edision dekodera modelim, veicot kanālu meklēšanu, vispirms jāizdzēš vecais kanālu saraksts. Tas izdarāms sadaļā “Darbarīki“. Jāizvēlas “Rūpnīcas uzstādījumi > Dzēst visus kanālus“. Apstiprināt ar ““. Tad jāizvēlas sadaļa “Instalācija” un “Virszemes TV iestatījumi > Aklā meklēšana” un jāapstiprina izvēle, pārejot ar bultiņu uz leju uz uzrakstu “OK, lai meklētu“.

Precīzāku aprakstu ar bildēm var redzēt zemāk:

  1. Uz dekodera pults jānospiež poga “Menu“;
  2. Tad jāizvēlas sadaļa “Darbarīki” un “Rūpnīcas iestatījumi“:

 

  1. Tad “Dzēst visus kanālus“:

 

  1. Jāapstiprina izvēle ar ““:

 

  1. Tad jāizvēlas sadaļa “Instalācija” un “Virszemes TV iestatījumi“:

 

  1. Tad “Aklā meklēšana“:

 

  1. Tad jāapstiprina izvēle, pārejot ar bultiņu uz leju uz uzrakstu “OK, lai meklētu“:

 

 1. Pēc meklēšanas beigām jānospiež poga “Exit“, lai varētu skatīties kanālus.