Jaunumi

5 lietas, kas palīdz uzņēmumam uzturēt ilgtspējīgas attiecības ar darbiniekiem
05Dec.

Darba vidē pēc pandēmijas it kā atgriežas ierastie darba apstākļi un nosacījumi, tomēr ļoti daudzu uzņēmumu vadītāji saskaras ar diviem lieliem izaicinājumiem – lielu konkurenci par darbiniekiem un darbinieku vēlmi strādāt attālināti. Īstermiņā vai atsevišķos gadījumos attālināta strādāšana ir efektīva prakse, tomēr virknē gadījumu tā negatīvi ietekmē uzņēmuma mikroklimatu, komandas darbu un sasniegumus. Tā kā darbinieku trūkst un profesionāļus atrast paliek arvien sarežģītāk, tad darba devēji un vadītāji nepārtraukti žonglē starp noteikumiem un vēlmi strādāt klātienē, un darbinieku vēlmēm. Un tad nu mēs redzam realitāti – lielās korporācijas investē arvien vairāk darba vides veidošanā, piedāvājot arvien jaunas “ekstras”, “bonusus”, kas motivētu nākt strādāt uz darba vietu. To, ko var lielie uzņēmumi, nereti mazāki uzņēmumi nevar atļauties un tāpēc meklē citus lojalitāti veicinošus elementus. Visbiežāk šie meklējumi noved pie secinājuma, ka visa centrā ir komunikācija un kolēģu cieņpilna iesaistīšana.

Telekomunikāciju uzņēmuma “Baltcom” personāla vadītāja Signe Riekstiņa atzīst, ka jebkuri darba vietas un vides uzlabošanas elementi ir ļoti būtiski, bet tie, bez pozitīvas un saprotamas komunikācijas plūsmas un tradīcijām, nedarbosies. Viņa norāda uz vismaz 5 lietām, ko “Baltcom “ ir ieviesis savā ikdienas praksē un kas faktiski bez lielām investīcijām var noderēt ikvienam uzņēmumam, lai izveidotu un uzturētu ilgtspējīgas attiecības ar darbiniekiem un “atvestu” viņus atpakaļ uz birojiem.

1. “Paldies” e-pasts

Nesen veiktajā darbinieku apmierinātības aptaujā, darbinieki kā vienu no svarīgākajiem faktoriem nosauca darba novērtējumu un atzinību. Proti, emocionālo atgriezenisko saiti, ko darbinieki saņem no kolēģiem, vadītāja un klientiem. Šādos gadījumos noder “Paldies” e-pasta tradīcija, kas ļauj jebkuram darbiniekam pateikties kolēģim par viņa ieguldījumu un sasniegumiem, kā arī nodot klientu pateicības, ko regulāri saņemam no klientiem. Šāda atzinība ir vērtīgs stimuls, kas palīdz stiprināt savstarpējās attiecības un ļauj darbiniekiem sajust prieku un gandarījumu par paveikto.

Nozīmīgs faktors , lai šis izdotos  – vadītājiem ir jārāda paraugs un šādu e-pastu sūtīšana jāuzskata par savu darba pienākumu, kuru nedrīkst atlikt uz brīdi “kad būs brīvāks brīdis”. Ir par ko pateikt “Paldies” – uzreiz jāpasaka. Mūsu uzņēmuma pieredze rāda, ka sākumā darbinieki uzklausa, tad iesaistās un tad jau paši ar prieku saka “Paldies” citiem uzņēmumā.

2. Saliedēšanas pasākumi katrā komandā

Stiprināt darba attiecības un veidot pozitīvu darba vidi ļoti palīdz saliedēšanas pasākumi visam kolektīvam, ja uzņēmums ir neliels, vai katrai komandai atsevišķi, ja uzņēmums ir liels. Piemēram, Baltcom strādā ap 350 darbinieku Rīgā, Rēzeknē, Jelgavā, Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās. Viņi ir nodarbināti dažādos departamentos un veido komandas ar savu unikālu mikroklimatu un specifiku. Lai vairotu piederības sajūtu un veicinātu labsajūtu, ir svarīgi rīkot aktivitātes ne tikai uzņēmuma līmenī (saliedēšanās pasākumi, Jaungada balles u.c.), bet arī veicināt saliedēšanos un sadarbību katrā komandā atsevišķi. Tas ne tikai uzlabo darba efektivitāti, bet arī stiprina uzņēmuma kultūru visos līmeņos.

Ir vērts atcerēties – komandas saliedēšanas pasākumi nebūt neprasa lielu budžetu un laiku. Tie var būt dažu stundu pasākumi, kuru izmaksas ir nelielas vai pat nemaz. Piemēram, Prāta spēles vai viktorīnas uzņēmumā, ko organizē paši darbinieki, SUP izbraucieni par Rīgas vai citu pilsētu kanāliem vasarā, pilsētu orientēšanās un tematiskās vides iepazīšanas spēles, kur viss, kas ir nepieciešams – aplikācija utml.

3. Dzimšanas dienas brīvdiena

Darbinieku dzīvē ir daudz svarīgu notikumu, un dzimšanas diena ir viens no tiem. Ir vērts ieviest tradīciju, ka kolēģis savu dzimšanas dienu drīkst pavadīt mājās ar tuviniekiem. Katram darbiniekam pienākas viena papildu apmaksātā brīvdiena, ko viņš var izmantot jebkurā dienā savas dzimšanas dienas mēnesī.

4. Welcome paka

Pirmā diena darbā jaunam darbiniekam vienmēr ir emocionāla un ir labi, ja uzņēmums pacenšas padarīt viņa ierašanos īpašu. Piemēram, vienojas ar kādu esošo kolēģi, ka izrādīs visu, iepazīstinās un palīdzēs jaunpienācējam iejusties. Vai sagatavos “Welcome paka”, kurā  iekļauta informācija un ievadprezentācijas par darbu un uzņēmumu, kā arī dažas praktiskas lietas, kas noderēs viņam ikdienā. Tas palīdz jaunajiem darbiniekiem jau no pirmā brīža justies ērti un gaidīti.

5. Exit intervija

Arī brīdis, kad darbinieks dodas prom no uzņēmuma ir ļoti svarīgs, jo jebkurš no viņiem turpmāk būs uzņēmuma “vēstnieks” un radīs priekštatu par darba vidi uzņēmumā tiem, ar kuriem par to runās. Proti, ikviens bijušais un esošais darbinieks ir informācijas un vērtējuma avots potenciālajiem darbiniekiem. Tāpēc Exit intervija ir svarīgs instruments cilvēkresursu pārvaldībā, kas palīdz iegūt atgriezenisko saiti no darbiniekiem, kuri pārtrauc darba attiecības ar uzņēmumu. Šī informācija ļauj mums identificēt iespējas uzlabojumiem un izvairīties no līdzīgu problēmu atkārtošanās nākotnē.

Būtiski ir atcerēties, ka Exit intervijas netikai palīdz pašam uzņēmumam, bet dod vēl vairāk – aizejošajam darbiniekam tas ir vēstījums, ka viņa viedoklim, pieredzei un vērtējumam uzņēmumā ir nozīmē un vērtība. Un tā ir sajūta, ar kuru mēs gribam, lai darbinieks gan sāk, gan noslēdz darba attiecības uzņēmumā.

Baltcom nodrošina saviem darbiniekiem labumu grozu, kas ietver bezmaksas Baltcom interneta un televīzijas pakalpojumus, bezmaksas Bites grupas pakalpojumus (piem., Go3), iespēju strādāt hibrīda režīmā u.c. labumus. Plašāk par visiem labumiem un karjeras iespējam Baltcom skaties šeit.

Atpakaļ
Cits
mēn.
kwh
Pievienot
24 mēneši
12 mēneši
Beztermiņa
Mēs Jums rekomendējam