Jaunumi

Baltcom pakalpojumu Rekomendācijas indekss (NPS) darbinieku vidū ir augsts
11Okt.

Nesen veiktās darbinieku aptaujas* rezultāti uzrāda augstu Baltcom pakalpojumu Rekomendācijas indeksu – 56. Šis rādītājs precīzi atspoguļo darbinieku gatavību rekomendēt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus radiem, draugiem un paziņām.

Baltcom pakalpojumu Rekomendācijas indekss (NPS) darbinieku vidū ir augsts

Baltcom darbinieki var lietot uzņēmuma nodrošinātos pakalpojumus bez maksas. Tas nozīmē, ka viņi var iegūt daudzpusīgu pieredzi gan no lietotāja viedokļa, gan no pakalpojuma sniedzēja viedokļa. Šī unikālā iespēja ļauj darbiniekiem pilnībā izprast pakalpojumu kvalitāti un to, kā tie ietekmē klientu ikdienu.

NPS metode iedala darbiniekus trīs kategorijās – Veicinātāji (vērtējums 9 vai 10), Pasīvie (vērtējums 7 vai 8) un Noliedzēji (vērtējums 0-6). Rekomendācijas indekss tiek aprēķināts, no Veicinātāju īpatsvara atņemot Noliedzēju īpatsvaru. Indekss var būt robežās no -100 (ja visi ir Noliedzēji) līdz +100 (ja visi ir Veicinātāji). 61% aptaujāto darbinieku ir Veicinātāji un tikai 5% – Noliedzēji, kas ir ļoti labs rādītājs. NPS rezultāts 56 uzrāda augstu gatavību ieteikt Baltcom pakalpojumus citiem lietotājiem.

 

*Pētījums tika veikts 2023. gada jūlijā – augustā

Atpakaļ
Cits
mēn.
kwh
Pievienot
24 mēneši
12 mēneši
Beztermiņa
Mēs Jums rekomendējam